Thẻ điểm cân bằng, Balanced Score Card là gì?

Thẻ điểm cân bằng, Balanced Score Card là gì? By BSC của tiến sĩ Robert Kaplan và David Norton, ĐH Harvard (Mỹ), là công cụ quản lý chiến lược giúp tổ chức chuyển chiến lược thành các mục tiêu hoạt động cụ thể. Hệ thống quản lý này giúp lãnh đạo xác định rõ chiến lược và lái toàn bộ nguồn lực về một hướng thống nhất. 5 sao trên 3411user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Thẻ điểm cân bằng, Balanced Score Card là gì?

BSC của tiến sĩ Robert Kaplan và David Norton, ĐH Harvard (Mỹ), là công cụ quản lý chiến lược giúp tổ chức chuyển chiến lược thành các mục tiêu hoạt động cụ thể. Hệ thống quản lý này giúp lãnh đạo xác định rõ chiến lược và lái toàn bộ nguồn lực về một hướng thống nhất.

BSC của tiến sĩ Robert Kaplan và David Norton, ĐH Harvard (Mỹ), là công cụ quản lý chiến lược giúp tổ chức chuyển chiến lược thành các mục tiêu hoạt động cụ thể. Hệ thống quản lý này giúp lãnh đạo xác định rõ chiến lược và lái toàn bộ nguồn lực về một hướng thống nhất.

Ban đầu BSC được thiết kế là một công cụ đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Sau đó được phát triển thành công cụ đánh giá hiệu quả chiến lược và hiện tại là mô hình quản lý chiến lược.

Thực tế, thông tin trong báo cáo tài chính truyền thống hiện nay chỉ cho thấy kết quả hoạt động của công ty trong quá khứ và hầu như không thể dự báo được kết quả của doanh nghiệp đó trong tương lai.

Balanced Score Card được cấu thành bởi 4 yếu tố: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học tập - phát triển. Ảnh: S.T.
Bản đồ chiến lược được cấu thành bởi 4 yếu tố: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học tập - phát triển. Ảnh: S.T.

Ngược lại, BSC cung cấp một hệ thống đo lường kết quả hoạt động của công ty, trong đó không chỉ xem xét các thước đo tài chính, mà còn cả thước đo khách hàng, kinh doanh…

Công cụ này được xây dựng nên hai sản phẩm chính là Bản đồ chiến lược (Strategy Map) và Thẻ điểm (Score Card). Trong đó, Bản đồ chiến lược phác họa quá trình tạo ra các giá trị và kết quả kinh doanh mong muốn thông qua mối quan hệ nhân - quả giữa các mục tiêu trong 4 yếu tố: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học tập - phát triển.

Còn Thẻ điểm triển khai trên cấu trúc thống nhất với bản đồ chiến lược, cung cấp các chỉ số đo, chỉ tiêu và hành động chiến lược tương ứng từng mục tiêu.

Mỗi mục tiêu chiến lược đặt ra sẽ có một hoặc nhiều chỉ số đo và chỉ tiêu cụ thể. Tương ứng, các đơn vị sẽ triển khai các công cụ đo lường phù hợp để theo dõi kết quả thường xuyên.

Từ đó, hằng tháng và hằng quý, doanh nghiệp sẽ có báo chi tiết về hoạt động. Hoạt động này được duy trì ở 80% các công ty áp dụng BSC, với việc triển khai báo cáo tối thiểu là hằng quý.

Bản đồ chiến lược của Volkswagen. Ảnh: S.T.
Bản đồ chiến lược của Công ty Volkswagen tại Brazil. Ảnh: S.T.

Áp dụng BSC sẽ giúp lãnh đạo và quản lý xác định các dự án, hành động ưu tiên giúp hiện thực hóa chiến lược. Qua các chỉ số đo hiệu quả về 4 yếu tố được báo cáo định kỳ, thường xuyên giúp cán bộ lãnh đạo được cảnh báo sớm và có quyết định chính xác, kịp thời hơn.

Công cụ này cũng làm rõ mối liên kết giữa các mảng hoạt động trong tổ chức với chiến lược. Qua đó mỗi nhân viên hiểu rõ hơn vị trí và vai trò của mình trong chiến lược, để tăng cường động lực đóng góp cho công ty.

Thông qua bản đồ chiến lược đã mô tả rõ ràng và trực quan phương thức vận hành của tổ chức, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh được hoạt động truyền thông nội bộ lẫn bên ngoài.

Tuy nhiên, việc triển khai BSC gắn liền với việc thực thi chiến lược nên đòi hỏi sự cam kết, nỗ lực và sáng tạo không ngừng của đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên.

Với những hiệu quả trên, BSC đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, với rất nhiều điển hình thành công trong hầu hết các ngành, lĩnh vực. Nghiên cứu Bain & Co kết luận rằng, có hơn 60% công ty thuộc Fortune 500 sử dụng BSC. Một khảo sát toàn cầu của 2GC vào 2011 cho thấy, 73% công ty áp dụng BSC đánh giá công cụ này hiệu quả ở mức “Cực kỳ” và “Rất cao”.

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard