Quản lý Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Quản lý Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp By Thật đơn giản với PROVIEW KPI™ Giải quyết mô hình quản trị theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) bằng phần mềm PROVIEW KPI™ chuyên nghiệp, sử dụng đơn giản với chi phí thấp nhất. 5 sao trên 3126user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Quản lý Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Thật đơn giản với PROVIEW KPI™ Giải quyết mô hình quản trị theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) bằng phần mềm PROVIEW KPI™ chuyên nghiệp, sử dụng đơn giản với chi phí thấp nhất.

Nâng tầm quản trị chiến lược doanh nghiệp theo hiệu suất KPI.

Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động doanh nghiệp bằng hệ thống các Thẻ điểm cân bằng tốt nhất.

Xây dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội cho từ nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giải pháp tổng thể nhằm thu hút nhân tài và nhân lực chất lượng cao thong qua hoạt động đánh giá hiệu suất công việc gắn với chính sách lương, thưởng, đãi ngộ.

Đo lường và đánh giá tất cả các hoạt động, khía cạnh phát triển của doanh nghiệp mọi nơi, mọi lúc.

Tập trung nguồn lực doanh nghiệp hướng đến các mục tiêu chiến lược quan trọng nhất.

Ứng dụng phương pháp quản trị nhân sự theo kết quả, hiệu suất lao động.

Quản lý hiệu quả và thống nhất tất cả các hoạt động từ tập đoàn đến các đơn vị thành viên, phong, ban, chi nhánh.

Đánh giá chính xác năng lực nhân viên với hệ thống bản mô tả công việc với những mục tiêu và KPIs rõ ràng.

Tính năng nổi bật

Quản trị doanh nghiệp theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). Xây dựng chiến lược và thực hiện mục tiêu chiến lược chuyên nghiệp với tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp được quản trị thống nhất và lien tục.

Quản trị kết quả hoạt động của các chi nhánh, phòng ban gắn liền với mục tiêu chiến lược chung của công ty.

Quản trị mục tiêu cho từng vị trí công việc.

Xác định kết quả thực hiện công việc chi tiết đến từng nhân viên, các kỹ năng và năng lực thiếu sót của từng nhân viên.

Xây dựng hệ thống KPIs thống nhất trong toàn bộ doanh nghiệp từ cấp tập đoàn đến các đơn vị thành viên.

Hệ thống báo cáo theo các khía cạnh Mục tiêu chiến lược, Tài chính, Khách hang, Đào tạo và Phát triển, Rủi ro và Tuân thủ được cập nhật thường xuyên, liên tục với hệ thống Dashboard biểu đồ chuyên nghiệp.

KPI PPRO™ sử dụng đơn giản, hiệu quả cao

SaaS, Cloud computing

Không cần cài đặt, đăng ký là sử dụng ngay.

Phần mềm hoạt động trên nền Web giúp bạn có thể tác nghiệp mọi nơi, mọi lúc.

Chuyên nghiệp, trực quan

Giao diện ứng dụng chuyên nghiệp, các thao tác trực quan, dễ sử dụng, số liệu to, rõ rang, hỗ trợ đầy đủ các biểu đồ, báo cáo quản trị doanh nghiệp tức thời, mọi nơi, mọi lúc.

Thư viện mẫu Sơ đồ chiến lược, KPI đầy đủ

Hỗ trợ đầy đủ thư viện các KPI theo các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động khác nhau. Quy trình xây dựng thẻ điểm cân bằng, KPI theo Workflow giúp thuận tuyện trong sử dụng, tác nghiệp.

Quy trình xây dựng tiêu chí chuẩn mực, SMART.

S – Cụ thể

Giúp CBNV, từng cá nhân biết mình phải làm gì để đạt được hiệu quả công việc mong muốn.

M – Đo lường được

Sử dụng các đơn vị đo lường khác nhau để lượng hóa các chỉ tiêu phi tài chính.

A –Tính khả thi

Xây dựng mục tiêu có tính khả thi cao, có thể đạt được bằng các sang kiến chiến lược.

R –Thực tế

KPI hướng tới tương lai, liên kết chặt chẽ với các mục tiêu chiến lược và mang tính hành động rõ ràng.

T – Thời hạn cụ thể

KPI xây dựng có thời gian hoàn thành cụ thể như 3 năm, 5 năm.

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.


Bài viết trước


Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard