Mô hình trả lương hiệu quả? Trả lương theo 3P? Cách tạo động lực, thu hút người tài và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp?

Mô hình trả lương hiệu quả? Trả lương theo 3P? Cách tạo động lực, thu hút người tài và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp? By Mô hình trả lương hiệu quả? Trả lương theo 3P? Cách tạo động lực, thu hút người tài và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp? 5 sao trên 1254user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Mô hình trả lương hiệu quả? Trả lương theo 3P? Cách tạo động lực, thu hút người tài và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp?

Mô hình trả lương hiệu quả? Trả lương theo 3P? Cách tạo động lực, thu hút người tài và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp?

Hệ thống lương 3P là gì?

Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu tố

(1) Position – Vị trí công việc

(2) Person – Năng lực cá nhân và

(3) Performance – Kết quả công việc.

 

Ưu điểm của hệ thống lương 3P

Phương pháp trả lương 3P khắc phục được các nhược điểm của phương pháp trả lương truyền thống như quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên, không phân biệt được năng lực thực hiện công việc và đóng góp của cá nhân vào hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp.

Trả lương phù hợp với tầm ảnh hưởng của vị trí đối với doanh nghiệp, tạo tính cạnh tranh so với thị trường của cùng một tập hợp các chức năng.

Thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với năng lực
Khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp
 

Các bước xây dựng hệ thống lương 3P

I. CHUẨN HÓA CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HỆ THỐNG CHỨC NĂNG, CHỨC DANH

1.1.  Làm rõ chiến lược kinh doanh hoặc định hướng chiến lược

1.2.  Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức trên cơ sở chuỗi giá trị của doanh nghiệp

1.3.  Chuẩn hóa hệ thống chức danh và mô tả công việc trên cơ sở phân bổ các chức năng của doanh nghiệp

II. XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN

2.1.  Xây dựng từ điển năng lực

2.2.  Xây dựng khung năng lực cho các vị trí

2.3.  Đánh giá năng lực cá nhân theo khung năng lực của vị trí

III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ (KPI)

3.1.  Xây dựng bản đồ chiến lược

3.2.  Xây dựng BSC công ty

3.3.  Xây dựng KPI các bộ phận

3.4.  Xây dựng KPI cho các vị trí chủ chốt

3.5.  Xây dựng quy chế đánh giá kết quả

IV. XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHUNG, BẬC LƯƠNG CHO VỊ TRÍ

4.1.  Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giá trị công việc

4.2.  Đánh giá giá trị công việc

4.3.  Thiết kế hệ thống khung, bậc lương

4.4.  Phác thảo quy chế lương

V. TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P

5.1.  Xếp bậc lương cho các cá nhân

5.2.  Lập bảng tính minh họa cho sử dụng quỹ lương và quy chế lương

5.3.  Hoàn thiện quy chế lương

5.4.  Lập phương án chuyển đổi sang hệ thống mới (nếu cần thiết)

 

Điều kiện xây dựng và áp dụng thành công hệ thống lương 3P

Doanh nghiệp có chiến lược hoặc định hướng chiến lược rõ ràng. Ban Giám đốc quyết tâm, đặt rõ mục tiêu cho sự thay đổi, dành thời gian tham gia dự án và ra quyết định ở những thời điểm cần thiết. Tổ công tác hiểu biết và tâm huyết với dự án. Các trưởng bộ phận tham gia tích cực và có trách nhiệm. Tư vấn giàu kinh nghiệm triển khai dự án lương 3P, có kinh nghiệm dẫn dắt sự thay đổi có kỹ năng dẫn dắt thảo luận tốt và quản lý dự án chặt chẽ.

Tất cả các nội dung trên sẽ được giải quyết đơn giản bởi Giải pháp Phần mềm Quản lý hiệu quả hoạt động, PROVIEW KPI™

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard