KPI của sale rep

KPI của sale rep By Dưới đây là 1 số KPI của bộ phận Sale rep 5 sao trên 2909user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

KPI của sale rep

Dưới đây là 1 số KPI của bộ phận Sale rep

Chi phí lực lượng bán hàng

 •  Chi phí lương
 • Chi phí bán hàng/khách hàng (bao gồm tất cả các dụng cụ, các poster…cho mỗi khách hàng).

Thời gian tuyển dụng và huấn luyện sale rep đạt đến quota

 • Là tổng thời gian để huấn luyện một nhân viên sale đạt được chỉ tiêu doanh số của công ty.

Sự thay thế nhân viên = tổng số NV tuyển/tổng số NV nghỉ

 • Công thức = tổng số nhân viên đã tuyển / tổng số nhân viên theo kế hoạch.
 • Tỷ lệ này đo lường mức độ luân chuyển nhân viên của bộ phận sale.
 • Ngoài ra còn một tỷ lệ khác là vòng đời của nhân viên sale – tổng thời gian của tất cả NV sale (kể cả nghỉ việc)/ tổng số nhân viên (kể cả nghỉ việc).

Chi phí giành được khách hàng mới

 • Bằng tổng các chi phí để giành được một khách hàng mới.

Doanh số trung bình của khách hàng/ mỗi NV

 •  Bằng tổng doanh số của NV/ tổng số khách hàng của NV đó.

Doanh số trung bình/NV sale

 • Bằng tổng doanh số của toàn bộ nhân viên / số nhân viên

Số cuộc hẹn trung bình mỗi sale rep

 • Công thức = tổng số cuộc hẹn trung bình mỗi khách hàng của từng sale rep.
 • Tỷ lệ này đo lường độ khó trong việc thuyết phục khách hàng và khả năng thuyết phục của từng sale rep.

Tỷ lệ sale rep trên chỉ tiêu doanh số

 • Công thức = tổng số sale rep đạt chỉ tiêu doanh số / tổng số sale hiện có.
 • Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của lực lượng bán hàng của công ty.

Số khách hàng /nhân viên

 • Chỉ số này là tổng số khách hàng trên / số NV sale, tức là 1 nhân viên sale thì kiếm được hay phục vụ bao nhiêu khách hàng.

Thời gian để trả lời mỗi yêu cầu của khách hàng

 • Đối với các trường hợp thời gian để trả lời có thể phát sinh dài thì việc đo lường chi tiêu này là hữu ích để có phản hồi nhanh chóng tới khách hàng.

Tỷ lệ phản hồi / tổng số gửi đi

 • Công thức: = tổng số phản hồi khách hàng / tổng số thông tin gửi tới khách hàng.
 • Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của marketing trực tiếp của các sale rep.
 • Các chương trình markeing trực tiếp có thể là gửi thư, gửi email….

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard