Đánh giá hiệu suất nhân viên, làm thế nào để thực hiện hiệu quả nhất?

Đánh giá hiệu suất nhân viên, làm thế nào để thực hiện hiệu quả nhất? By Hàng triệu người cùng quan tâm đến các câu hỏi, đại loại như: Quản lý hiệu quả là gì? Quản lý hiệu suất nhân viên là gì? Quản lý tốt mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? 5 sao trên 7485user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Đánh giá hiệu suất nhân viên, làm thế nào để thực hiện hiệu quả nhất?

Hàng triệu người cùng quan tâm đến các câu hỏi, đại loại như: Quản lý hiệu quả là gì? Quản lý hiệu suất nhân viên là gì? Quản lý tốt mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Quản lý hiệu suất nhân viên là?

Một loạt các đánh giá và quản lý thực tiễn diễn ra liên tục để giúp nhân viên có định hướng công việc, phản hồi cần thiết đồng thời phát triển bản than để thành công với vai trò công việc của mình.

Quy trình quản lý mục tiêu, hiệu suất và đánh giá nhân viên bao gồm:

Thiết lập mục tiêu:

Đảm bảo nhân viên hiểu rõ bản thân họ được kì vọng ra sao, và công việc của họ đóng góp cho thành công của doanh nghiệp như thế nào.

Bồi dưỡng năng lực:

Từng nhân viên cần được bồi dưỡng năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành, các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời đào tạo về kỹ năng mềm, văn hóa doanh nghiệp giúp họ thực hiện công việc chuyên nghiệp nhất.

Phát triển nhân viên:

Giúp nhân viên tiến bộ, liên tục cải thiện hiệu suất, bổ trợ them kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng suất và cả quá trình làm việc trong sự nghiệp của họ.

Trao quyền cho nhân viên:

Khuyến khích mỗi nhân viên tự chủ và chịu trách nhiệm với công việc được giao, với bản mô tả công việc chi tiết, đầu đủ các KPIs đánh giá hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất, quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như sự tiến bộ trong công việc góp phần giúp phòng ban, doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu.

Đối thoại:

Tạo văn hóa chia sẻ, đối thoại giữa cấp quản lý và nhân viên, chia sẻ về tầm nhìn, sứ mệnh, kỳ vọng của tổ chức, tiến độ, thành tích, hiệu suất và nhu cầu phát triển trong thời gian tới.

Luôn khuyến khích động viên người lao động, cống hiếu hết mình vì mục tiêu chung.

Phản hồi thông tin:

Đảm bảo thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ sẻ được phản hồi nhanh chóng giúp nhân viên có sự điều chỉnh và tiến bộ. Tất cả các hoạt động, công việc, nhiệm vụ của nhân viên thực hiện hàng ngày sẻ xay quanh các chỉ số đo lường công việc chính.

Báo cáo đo lường kết quả thực hiện:

Tập hợp, xem xét, đánh giá kết quả hoạt động của tất cả các cấp đến từng nhân viên. Tất cả các KPIs không đạt sẻ được giám sát và có các kế hoạch hành động cụ thể, quyết liệt để cải thiện.

Xây dựng chiến lược:

Giúp tang năng suất, tính hiệu quả và các kỹ năng công việc, giảm chi phí tối đa, tập trùng nguồn lực để thực hiện các chiến lược, các mục tiêu chiến lược quan trọng đề ra.

Để điều hành và quản lý tốt hiệu suất nhân viên, bạn cần phải đưa ra những chỉ số thực tiễn về năng lực làm việc của họ.

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.


Bài viết trước


Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard