Chỉ số KPIs cho các vị trí nhân viên phòng kinh doanh

Chỉ số KPIs cho các vị trí nhân viên phòng kinh doanh By Các KPI này sẽ là “thước đo” chính để đo lường hiệu quả làm việc của các bạn vào mỗi tháng, cũng như sẽ là căn cứ cho các quyết định khen thưởng, kỷ luật tương ứng. 5 sao trên 3712user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Chỉ số KPIs cho các vị trí nhân viên phòng kinh doanh

Các KPI này sẽ là “thước đo” chính để đo lường hiệu quả làm việc của các bạn vào mỗi tháng, cũng như sẽ là căn cứ cho các quyết định khen thưởng, kỷ luật tương ứng.

Trường trực tuyến click2learn

Bản KPI này sẽ được cập nhật định kỳ hàng quý. Trưởng bộ phận có trách nhiệm tổ chức cuộc họp với các thành viên trong bộ phận để thêm, sửa hoặc loại bỏ những qui định không còn phù hợp.

 Mọi thay đổi cần phải có biên bản quyết định và được chấp thuận bởi Giám đốc bằng văn bản.

 Các tiêu chuẩn đánh giá sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí, trách nhiệm của từng nhân viên.

Cách thưởng/ phạt: KPIs nghĩa là những đòi hỏi mà một nhân viên phải đạt được để được đánh giá là đạt hiệu quả (nghĩa là 5/10 điểm) yêu cầu chứ không phải hoàn thành KPIs là xuất sắc. Nói cách khác, đạt KPIs là yêu cầu tối thiểu và bắt buộc!

Nhân viên đạt KPIs sẽ được lãnh 100% lương và 100% các phụ cấp năng suất, nếu không đạt KPIs thì:

Số lần vi phạm

Lương

Phụ cấp

0,1%  – 10%

100%

Chỉ nhận được 90%

11% – 30%

100%

Chỉ nhận được 50%

31% – 50%

100%

Chỉ nhận được 30%

Trên 50%

100%

Không nhận được phụ cấp

     

1.    KPI cho Trưởng Phòng Kinh doanh

Lĩnh vực

Mô tả

Thước đo

Chỉ số/tháng

Xây dựng  hệ thống kinh doanh

Thiết lập đại lý và nhà phân phối

Đại lý

 

Ổn định hệ thống kinh doanh

Đảm bảo doanh số / tháng

Cuốn

 

Báo cáo số liệu

Các số liệu về kinh doanh,  kho, tiêu thụ

Lần

 
 

Kiểm soát công nợ

Báo cáo số liệu tiêu thụ

Lần

 

Thu hồi công nợ

Báo cáo lượng công nợ thu hồi

Lần

 

Brain storm

Đóng góp ý kiến để phát triển hệ thống kinh doanh & sản phẩm

Số lần

 
 

Đánh giá nhân viên

Bảng đánh giá nhân viên mỗi tháng

Lần

 

Hoàn thành báo cáo

Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết.

Lần

 

Nội qui của công ty

Vi phạm nội qui

Lần

 

Tham gia các buổi họp, sinh hoạt chung của công ty, các buổi huấn luyện

Vắng mặt, đi trễ trừ trường hợp có lý do chính đáng  hoặc buổi họp nằm ngoài vị trí công việc

Lần

 

2.    KPI cho Sales Admin

Lĩnh vực

Mô tả

Thước đo

Chỉ số/tháng

Lưu trữ số liệu

Lưu trữ đầy đủ tất cả các số liệu có liên quan đến công tác kinh doanh

file

 

Tập hợp và phân tích

Tập hợp các số liệu hàng tuần: lượng kinh doanh, số liệu đại lý, KH trung thành, cấp bổ sung, biếu tặng, lượng tiêu thụ

file

 

Bán hàng qua điện thoại

Liên lạc với các khách hàng cũ & tiềm năng

Lần

 

Quản lý và chăm sóc khách hàng

Liên lạc qua điện thoại với các khách hàng, đại lý & giải đáp các vấn đề có liên quan trong phạm vi trách nhiệm

Lần

 

Phối hợp quản lý và thu hồi công nợ

Đối chiếu số liệu kinh doanh, tiêu thụ của từng đại lý. Đưa kết quả công nợ mỗi tháng

Lần

 
 

Hoàn thành báo cáo

Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết.

Lần

 

Nội qui của công ty

Vi phạm nội qui

Lần

 
 

3.    KPI cho Sales Executive

Lĩnh vực

Mô tả

Thước đo

Chỉ số/tháng

Thiết lập đại lý

Tìm kiếm và phát triển đại lý

Đại lý

 

Đảm bảo doanh số

Đảm bảo doanh số

Cuốn

 

Thu hồi báo tồn

Thu hồi và nhập kho báo tồn từ các đại lý

Cuốn

 

Quản lý thông tin khách hàng

Nắm rõ các thông tin khách hàng, cách thức giao nhận

Đại lý

 

Thu hồi công nợ

Kiểm soát, nhắc nhở và thu hồi công nợ

Lần

 

Tham gia các buổi họp, sinh hoạt chung của công ty, các buổi huấn luyện

Vắng mặt, đi trễ trừ trường hợp có lý do chính đáng  hoặc buổi họp ngoài vị trí công việc

Lần

 

Hoàn thành báo cáo

Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết.

Lần

   

Nội qui của công ty

Vi phạm nội qui

Lần

   
               

4.    KPI cho Sales Support

Lĩnh vực

Mô tả

Thước đo

Chỉ số/tháng

Thu tiền bạn đọc

Thu chính xác tiền và nhanh trong ngày

Lần

 

Cung cấp báo đến các đại  lý theo yêu cầu của Trường Phòng Kinh doanh

Cung cấp báo cho các đại lý

Đại lý

 

Thu hồi báo tồn

Thu hồi và nhập kho báo tồn từ các đại lý

Cuốn

 

Quản lý thông tin khách hàng

Nắm rõ các thông tin khách hàng, cách thức giao nhận

Đại lý

 

Thu hồi công nợ

Kiểm soát, nhắc nhở và thug  hồi công nợ

Lần

 
       

Hoàn thành báo cáo

Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết.

Lần

   

Nội qui của công ty

Vi phạm nội qui

Lần

   

 

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard